Specjalistyka - Informacje Ogólne

W Przychodni nr 2 przy ul. Murarskiej 14 w ramach kontraktu z NFZ pacjentom są udzielane porady specjalistów z zakresu logopedii, neurologii, urologii, reumatologii oraz otolaryngologii.

Do poradni specjalistycznej wymagane jest skierowanie od lekarza POZ. Może mieć ono formę skierowania na:

-

konsultację, czyli jednorazową poradę w ramach której specjalista konsultuje stan zdrowia skierowanego pacjenta na podstawie badania fizykalnego i załączonych wyników badań dodatkowych a wyniki konsultacji przesyła lekarzowi POZ.

-

leczenie stałe, czyli prowadzenie pacjenta w ramach poradni specjalistycznej. Pacjenci, którzy pozostają w stałym leczeniu, a mieli wydane skierowanie w latach poprzednich nie muszą posiadać nowego skierowania.

Pacjent po otrzymaniu skierowania od lekarza POZ ma wolny wybór spośród lekarzy specjalistów określonej specjalności będącymi lekarzami ubezpieczenia zdrowotnego na terenie całego kraju. Pacjent skierowany do poradni specjalistycznej powinien posiadać badania potwierdzające rozpoznanie.

Nasze Poradnie Specjalistyczne:

Poradnia Logopedyczna znajduje się w Przychodni nr 2 przy ul. Murarskiej 14.

Porad udziela specjalista logopedii korekcyjnej mgr Agnieszka Bator- Krzysiek.

Świadczymy usługi logopedyczne w zakresie:

 • logopedia ogólna
  • terapia prostego opóźnionego rozwoju mowy
  • terapia dyslalii
  • profilaktyka zaburzeń mowy
  • diagnoza zaburzeń mowy
  • stymulacja rozwoju mowy
  • konsultacje i porady
 • neurologopedia
  • terapia afazji i dyzartii
  • terapia jąkania
  • terapia mowy u dzieci upośledzonych umysłowo
  • terapia mowy u dzieci z porażeniem mózgowym
  • terapia mowy u dzieci autystycznych

Zapisy


Dalsze informacje i zapisy udzielane są osobiście w Rejestracji lub telefonicznie pod numerem 041 274-57-70.

Poradnia Neurologiczna znajduje się w Przychodni nr 2 przy ul. Murarskiej.

Porad udziela specjalista neurologii lek. med. Andrzej Chojnacki.

Poradnia ta zajmuje się schorzeniami centralnego i obwodowego układu nerwowego.

Zapisy


Dalsze informacje i zapisy udzielane są osobiście w Rejestracji lub telefonicznie pod numerem 041 274-57-70.

Poradnia Urologiczna znajduje się w Przychodni nr 2 przy ul. Murarskiej 14.

Porad udzielają specjaliści urologii lek. med. Robert Sadowski i lek. med. Wojciech Baran.

Najczęściej leczonymi schorzeniami w ramach poradni urologicznej są:

 • choroby układu moczowego i męskich narządów płciowych
 • kamica układu moczowego
 • przerost gruczołu krokowego
 • nietrzymanie moczu u kobiet
 • infekcje układu moczowego
 • nowotwory układu moczowego i męskich narządów płciowych
 • zaburzenia potencji

Zapisy


Dalsze informacje i zapisy udzielane są osobiście w Rejestracji lub telefonicznie pod numerem 041 274-57-70.

Poradnie Ginekologiczne mieszczą się w obu naszych przychodniach.

Świadczeń ginekologiczno-położniczych udziela lekarz ginekolog Jolanta Przydatek-Olesińska w ramach indywidualnego kontraktu z NFZ. Gabinet prowadzi samodzielną działalność gospodarczą.

Zapisy


Na wizyty można umawiać się osobiście lub telefoniecznie:
do poradni przy ul. Kilińskiego 24 pod numerem telefonu 041 274-85-48,
do poradni przy ul. Murarskiej 14 pod numerem telefonu 041 274-57-70 (wewnętrzny 107).

Poradnia Reumatologiczna znajduje się w Przychodni nr 2 przy ul. Murarskiej 14.

Pacjentom porad udzielają nasi specjaliści reumatolodzy lek. med. Marta Kozik oraz lek. med. Urszula Chojnacka.

Poradnia ta zajmuje się diagnostyką, leczeniem i profilaktyką schorzeń reumatycznych narządów ruchu oraz chorób zapalnych tkanki łącznej.

Zapisy


Dalsze informacje i zapisy udzielane są osobiście w Rejestracji lub telefonicznie pod numerem 041 274-57-70.