Programy Zdrowotne

W ramach kontraktu z NFZ już od 1.01.2006 r. NZOZ Eskulap realizuje profilaktyczne programy zdrowotne. W każdym miesiącu kilkadziesiąt osób korzysta z bezpłatnych badań oraz porad lekarskich.

Z programów profilaktycznych można skorzystać w naszej przychodni przy ul. Murarskiej 14. Nasz personel oczekuje na zainteresowanych pacjentów od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 19:00 w Gabinecie Zabiegowym. Tam też udzielane są zapisy i dalsze informacje.

Program Profilaktyki Chorób Układu Krążenia

Program skierowany do kobiet i mężczyzn w wieku 35-55 lat, którzy nie mieli wykonywanych badań objętych programem w ciągu ostatnich 36 miesięcy.

 

Świadczenia zdrowotne objęte Programem:

 • przeprowadzenia wywiadu
 • badania biochemiczne krwi (stężenie we krwi cholesterolu całkowitego, LDL-cholosterolu, HDL-cholesterolu, triglicerydów i poziomu cukru na czczo
 • pomiar ciśnienia tętniczego krwi
 • określenie BMI
 • badania EKG
 • przeprowadzenie badania przedmiotowego przez lekarza i ocena poszczególnych czynników ryzyka
 • edukacja pacjenta: rozmowa, przekazanie materiałów zachęcających do zmiany stylu życia na bardziej sprzyjający zdrowiu
 • skierowanie na dalsze leczenie u specjalisty w przypadku wykrycia chorób układu krążenia oraz porada lekarska

Program Profilaktyki Obturacyjnej Choroby Płuc

Program adresowany jest w szczególności do kobiet i mężczyzn pomiędzy 40 a 65 rokiem życia, palących papierosy oraz byłych palaczy oraz osób nie palących, ale mających objawy typowe dla POChP – kaszel i duszność podczas wysiłku. którzy nie mieli wykonanych badań przesiewowych w ramach programu profilaktyki POChP w ciągu ostatnich 36 miesięcy.
Programem nie mogą być objęci świadczeniobiorcy, u których już wcześniej zdiagnozowano przewlekłą obturacyjną chorobę płuc (lub przewlekłe zapalenie oskrzeli lub rozedmę).

 

Świadczenia zdrowotne na poszczególnych etapach realizacji programu:

 • zapoznanie pacjenta z założeniami programu przez przeszkoloną pielęgniarkę oraz wypełnienie ankiety
 • wykonanie badania spirometrycznego
 • przeprowadzenie badania fizykalnego przez lekarza
 • porada antynikotynowa dla palących papierosy
 • kwalifikacja do grupy ryzyka z zaleceniem ponownego zgłoszenia się do programu po 36 miesiącach w razie kontynuacji palenia
 • skierowanie pacjenta do specjalisty w przypadku nieprawidłowego wyniku przeprowadzonych badań