Programy Zdrowotne

W ramach kontraktu z NFZ już od 1.01.2006 r. NZOZ Eskulap realizuje profilaktyczne programy zdrowotne. W każdym miesiącu kilkadziesiąt osób korzysta z bezpłatnych badań oraz porad lekarskich.

Z programów profilaktycznych można skorzystać w naszej przychodni przy ul. Murarskiej 14. Nasz personel oczekuje na zainteresowanych pacjentów od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 19:00 w Gabinecie Zabiegowym. Tam też udzielane są zapisy i dalsze informacje.

Program Profilaktyki Chorób Układu Krążenia

Program skierowany do kobiet i mężczyzn w wieku 35-55 lat, którzy nie mieli wykonywanych badań objętych programem w ciągu ostatnich 36 miesięcy.

 

Świadczenia zdrowotne objęte Programem:

  • przeprowadzenia wywiadu
  • badania biochemiczne krwi (stężenie we krwi cholesterolu całkowitego, LDL-cholosterolu, HDL-cholesterolu, triglicerydów i poziomu cukru na czczo
  • pomiar ciśnienia tętniczego krwi
  • określenie BMI
  • badania EKG
  • przeprowadzenie badania przedmiotowego przez lekarza i ocena poszczególnych czynników ryzyka
  • edukacja pacjenta: rozmowa, przekazanie materiałów zachęcających do zmiany stylu życia na bardziej sprzyjający zdrowiu
  • skierowanie na dalsze leczenie u specjalisty w przypadku wykrycia chorób układu krążenia oraz porada lekarska