Godziny przyjęć w Przychodni nr 1 przy ul. Kilińskiego 24

PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA
08.00 - 09.00
Podstawowa Opieka Zdrowotna08.00 - 14.00
lek. med. Marzena Bieńkowska

08.00 - 14.00
lek. med. Monika Rutkowska

10.30 - 18.00
lek. med. Stefan Ścibisz

12.00 - 18.00
lek. med. Ewa Swalska-Sokołowska

13.30 - 16.00
lek. med. Krystyna Zielińska
Podstawowa Opieka Zdrowotna8:00-14:00
lek.med. Marzena Bieńkowska

Podstawowa Opieka Zdrowotna8:00-14:00
lek.med. Monika Rutkowska

Podstawowa Opieka Zdrowotna10:30-18:00
lek.med. Stefan Ścibisz

Podstawowa Opieka Zdrowotna12:00-18:00
lek.med. Ewa Swalska-Sokołowska

Podstawowa Opieka Zdrowotna13:30-16:00
lek.med. Krystyna Zielińska
Wizyty Domowe10.30 - 12.00
lek. med. Ewa Swalska-Sokołowska

14.00 - 15.30
lek. med. Marzena Bieńkowska

14.00 - 15.30
lek. med. Monika Rutkowska

14.00 - 15.30
lek. med. Stefan Ścibisz

16.00 - 17.00
lek. med. Krystyna Zielińska
Wizyty Domowe10:30-12:00
lek.med. Ewa Swalska-Sokołowska

Wizyty Domowe14:00-15:30
lek.med. Marzena Bieńkowska

Wizyty Domowe14:00-15:30
lek.med. Monika Rutkowska

Wizyty Domowe14:00-15:30
lek.med. Stefan Ścibisz

Wizyty Domowe16:00-17:00
lek.med. Krystyna Zielińska
Podstawowa Opieka Zdrowotna08.00 - 14.00
lek. med. Ewa Swalska-Sokołowska

09.30 - 12.00
lek. med. Krystyna Zielińska

10.30 - 18.00
lek. med. Stefan Ścibisz

12.00 - 18.00
lek. med. Marzena Bieńkowska

12.00 - 18.00
lek. med. Monika Rutkowska
Podstawowa Opieka Zdrowotna8:00-14:00
lek.med. Ewa Swalska-Sokołowska

Podstawowa Opieka Zdrowotna9:30-12:00
lek.med. Krystyna Zielińska

Podstawowa Opieka Zdrowotna10:30-18:00
lek.med. Stefan Ścibisz

Podstawowa Opieka Zdrowotna12:00-18:00
lek.med. Marzena Bieńkowska

Podstawowa Opieka Zdrowotna12:00-18:00
lek.med. Monika Rutkowska
Wizyty Domowe10.30 - 12.00
lek. med. Marzena Bieńkowska

10.30 - 12.00
lek. med. Monika Rutkowska

12.00 - 13.00
lek. med. Krystyna Zielińska

14.00 - 15.30
lek. med. Ewa Swalska-Sokołowska

14.00 - 15.30
lek. med. Stefan Ścibisz
Wizyty Domowe10:30-12:00
lek.med. Marzena Bieńkowska

Wizyty Domowe10:30-12:00
lek.med. Monika Rutkowska

Wizyty Domowe12:00-13:00
lek.med. Krystyna Zielińska

Wizyty Domowe14:00-15:30
lek.med. Ewa Swalska-Sokołowska

Wizyty Domowe14:00-15:30
lek.med. Stefan Ścibisz
Poradnia Ginekologiczna12.00 - 17.00
lek. med. Jolanta Przydatek-Olesińska
Poradnia Ginekologiczna12:00-17:00
lek.med. Jolanta Przydatek-Olesińska
Poradnia Ginekologiczna08.00 - 11.00
lek. med. Jolanta Przydatek-Olesińska
Poradnia Ginekologiczna8:00-11:00
lek. med. Jolanta Przydatek-Olesińska
Podstawowa Opieka Zdrowotna08.00 - 14.00
lek. med. Marzena Bieńkowska

08.00 - 14.00
lek. med. Ewa Swalska-Sokołowska

08.00 - 14.00
lek. med. Stefan Ścibisz

12.00 - 18.00
lek. med. Monika Rutkowska

13.30 - 16.00
lek. med. Krystyna Zielińska
Podstawowa Opieka Zdrowotna8:00-14:00
lek.med. Marzena Bieńkowska

Podstawowa Opieka Zdrowotna8:00-14:00
lek.med. Ewa Swalska-Sokołowska

Podstawowa Opieka Zdrowotna8:00-14:00
lek.med. Stefan Ścibisz

Podstawowa Opieka Zdrowotna12:00-18:00
lek.med. Monika Rutkowska

Podstawowa Opieka Zdrowotna13:30-16:00
lek.med. Krystyna Zielińska
Wizyty Domowe10.30 - 12.00
lek. med. Monika Rutkowska

14.00 - 15.30
lek. med. Marzena Bieńkowska

14.00 - 15.30
lek. med. Ewa Swalska-Sokołowska

14.00 - 15.30
lek. med. Stefan Ścibisz

16.00 - 17.00
lek. med. Krystyna Zielińska
Wizyty Domowe10:30-12:00
lek.med. Monika Rutkowska

Wizyty Domowe14:00-15:30
lek.med. Marzena Bieńkowska

Wizyty Domowe14:00-15:30
lek.med. Ewa Swalska-Sokołowska

Wizyty Domowe14:00-15:30
lek.med. Stefan Ścibisz

Wizyty Domowe16:00-17:00
lek.med. Krystyna Zielińska
Podstawowa Opieka Zdrowotna08.00 - 14.00
lek. med. Monika Rutkowska

08.00 - 14.00
lek. med. Stefan Ścibisz

09.30 - 12.00
lek. med. Krystyna Zielińska

12.00 - 18.00
lek. med. Marzena Bieńkowska

12.00 - 18.00
lek. med. Ewa Swalska-Sokołowska
Podstawowa Opieka Zdrowotna8:00-14:00
lek.med. Monika Rutkowska

Podstawowa Opieka Zdrowotna8:00-14:00
lek.med. Stefan Ścibisz

Podstawowa Opieka Zdrowotna9:30-12:00
lek.med. Krystyna Zielińska

Podstawowa Opieka Zdrowotna12:00-18:00
lek.med. Marzena Bieńkowska

Podstawowa Opieka Zdrowotna12:00-18:00
lek.med. Ewa Swalska-Sokołowska
Poradnia Ginekologiczna08.00 - 15.00
lek. med. Jolanta Przydatek-Olesińska
Poradnia Ginekologiczna8:00-15:00
lek.med. Jolanta Przydatek-Olesińska
Wizyty Domowe10.30 - 12.00
lek. med. Marzena Bieńkowska

10.30 - 12.00
lek. med. Ewa Swalska-Sokołowska

12.00 - 13.00
lek. med. Krystyna Zielińska

14.00 - 15.30
lek. med. Monika Rutkowska

14.00 - 15.30
lek. med. Stefan Ścibisz
Wizyty Domowe10:30-12:00
lek.med. Marzena Bieńkowska

Wizyty Domowe10:30-12:00
lek.med. Ewa Swalska-Sokołowska

Wizyty Domowe12:00-13:00
lek.med. Krystyna Zielińska

Wizyty Domowe14:00-15:30
lek.med. Monika Rutkowska

Wizyty Domowe14:00-15:30
lek.med. Stefan Ścibisz
Podstawowa Opieka Zdrowotna08.00 - 14.00
lek. med. Monika Rutkowska

08.00 - 14.00
lek. med. Stefan Ścibisz

08.00 - 14.00
lek. med. Ewa Swalska-Sokołowska

08.00 - 14.00
lek. med. Marzena Bieńkowska

09.30 - 12.00
lek. med. Krystyna Zielińska
Podstawowa Opieka Zdrowotna8:00-14:00
lek.med. Monika Rutkowska

Podstawowa Opieka Zdrowotna8:00-14:00
lek.med. Stefan Ścibisz

Podstawowa Opieka Zdrowotna8:00-14:00
lek.med. Ewa Swalska-Sokołowska

Podstawowa Opieka Zdrowotna8:00-14:00
lek.med. Marzena Bieńkowska

Podstawowa Opieka Zdrowotna9:30-12:00
lek.med. Krystyna Zielińska
Poradnia Ginekologiczna08.00 - 15.00
lek. med. Jolanta Przydatek-Olesińska
Poradnia Ginekologiczna8:00-15:00
lek.med. Jolanta Przydatek-Olesińska
Wizyty Domowe12.00 - 13.00
lek. med. Krystyna Zielińska

14.00 - 15.30
lek. med. Marzena Bieńkowska

14.00 - 15.30
lek. med. Monika Rutkowska

14.00 - 15.30
lek. med. Ewa Swalska-Sokołowska

14.00 - 15.30
lek. med. Stefan Ścibisz
Wizyty Domowe12:00-13:00
lek.med. Krystyna Zielińska

Wizyty Domowe14:00-15:30
lek.med. Marzena Bieńkowska

Wizyty Domowe14:00-15:30
lek.med. Monika Rutkowska

Wizyty Domowe14:00-15:30
lek.med. Ewa Swalska-Sokołowska

Wizyty Domowe14:00-15:30
lek.med. Stefan Ścibisz
09.00 - 10.00
10.00 - 11.00
11.00 - 12.00
12.00 - 13.00
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA
08.00 - 09.00
Poradnia Ginekologiczna08.00 - 11.00
lek. med. Jolanta Przydatek-Olesińska
Poradnia Ginekologiczna8:00-11:00
lek. med. Jolanta Przydatek-Olesińska
Poradnia Ginekologiczna08.00 - 15.00
lek. med. Jolanta Przydatek-Olesińska
Poradnia Ginekologiczna8:00-15:00
lek.med. Jolanta Przydatek-Olesińska
Poradnia Ginekologiczna08.00 - 15.00
lek. med. Jolanta Przydatek-Olesińska
Poradnia Ginekologiczna8:00-15:00
lek.med. Jolanta Przydatek-Olesińska
09.00 - 10.00
10.00 - 11.00
11.00 - 12.00
12.00 - 13.00
Poradnia Ginekologiczna12.00 - 17.00
lek. med. Jolanta Przydatek-Olesińska
Poradnia Ginekologiczna12:00-17:00
lek.med. Jolanta Przydatek-Olesińska
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00
PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA
10.00 - 11.00
Wizyty Domowe10.30 - 12.00
lek. med. Ewa Swalska-Sokołowska
Wizyty Domowe10:30-12:00
lek.med. Ewa Swalska-Sokołowska
Wizyty Domowe10.30 - 12.00
lek. med. Marzena Bieńkowska

10.30 - 12.00
lek. med. Monika Rutkowska
Wizyty Domowe10:30-12:00
lek.med. Marzena Bieńkowska

Wizyty Domowe10:30-12:00
lek.med. Monika Rutkowska
Wizyty Domowe10.30 - 12.00
lek. med. Monika Rutkowska
Wizyty Domowe10:30-12:00
lek.med. Monika Rutkowska
Wizyty Domowe10.30 - 12.00
lek. med. Marzena Bieńkowska

10.30 - 12.00
lek. med. Ewa Swalska-Sokołowska
Wizyty Domowe10:30-12:00
lek.med. Marzena Bieńkowska

Wizyty Domowe10:30-12:00
lek.med. Ewa Swalska-Sokołowska
11.00 - 12.00
12.00 - 13.00
Wizyty Domowe12.00 - 13.00
lek. med. Krystyna Zielińska
Wizyty Domowe12:00-13:00
lek.med. Krystyna Zielińska
Wizyty Domowe12.00 - 13.00
lek. med. Krystyna Zielińska
Wizyty Domowe12:00-13:00
lek.med. Krystyna Zielińska
Wizyty Domowe12.00 - 13.00
lek. med. Krystyna Zielińska
Wizyty Domowe12:00-13:00
lek.med. Krystyna Zielińska
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00
Wizyty Domowe14.00 - 15.30
lek. med. Marzena Bieńkowska

14.00 - 15.30
lek. med. Monika Rutkowska

14.00 - 15.30
lek. med. Stefan Ścibisz
Wizyty Domowe14:00-15:30
lek.med. Marzena Bieńkowska

Wizyty Domowe14:00-15:30
lek.med. Monika Rutkowska

Wizyty Domowe14:00-15:30
lek.med. Stefan Ścibisz
Wizyty Domowe14.00 - 15.30
lek. med. Ewa Swalska-Sokołowska

14.00 - 15.30
lek. med. Stefan Ścibisz
Wizyty Domowe14:00-15:30
lek.med. Ewa Swalska-Sokołowska

Wizyty Domowe14:00-15:30
lek.med. Stefan Ścibisz
Wizyty Domowe14.00 - 15.30
lek. med. Marzena Bieńkowska

14.00 - 15.30
lek. med. Ewa Swalska-Sokołowska

14.00 - 15.30
lek. med. Stefan Ścibisz
Wizyty Domowe14:00-15:30
lek.med. Marzena Bieńkowska

Wizyty Domowe14:00-15:30
lek.med. Ewa Swalska-Sokołowska

Wizyty Domowe14:00-15:30
lek.med. Stefan Ścibisz
Wizyty Domowe14.00 - 15.30
lek. med. Monika Rutkowska

14.00 - 15.30
lek. med. Stefan Ścibisz
Wizyty Domowe14:00-15:30
lek.med. Monika Rutkowska

Wizyty Domowe14:00-15:30
lek.med. Stefan Ścibisz
Wizyty Domowe14.00 - 15.30
lek. med. Marzena Bieńkowska

14.00 - 15.30
lek. med. Monika Rutkowska

14.00 - 15.30
lek. med. Ewa Swalska-Sokołowska

14.00 - 15.30
lek. med. Stefan Ścibisz
Wizyty Domowe14:00-15:30
lek.med. Marzena Bieńkowska

Wizyty Domowe14:00-15:30
lek.med. Monika Rutkowska

Wizyty Domowe14:00-15:30
lek.med. Ewa Swalska-Sokołowska

Wizyty Domowe14:00-15:30
lek.med. Stefan Ścibisz
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00
Wizyty Domowe16.00 - 17.00
lek. med. Krystyna Zielińska
Wizyty Domowe16:00-17:00
lek.med. Krystyna Zielińska
Wizyty Domowe16.00 - 17.00
lek. med. Krystyna Zielińska
Wizyty Domowe16:00-17:00
lek.med. Krystyna Zielińska

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA
08.00 - 09.00
Podstawowa Opieka Zdrowotna08.00 - 14.00
lek. med. Marzena Bieńkowska

08.00 - 14.00
lek. med. Monika Rutkowska

10.30 - 18.00
lek. med. Stefan Ścibisz

12.00 - 18.00
lek. med. Ewa Swalska-Sokołowska

13.30 - 16.00
lek. med. Krystyna Zielińska
Podstawowa Opieka Zdrowotna8:00-14:00
lek.med. Marzena Bieńkowska

Podstawowa Opieka Zdrowotna8:00-14:00
lek.med. Monika Rutkowska

Podstawowa Opieka Zdrowotna10:30-18:00
lek.med. Stefan Ścibisz

Podstawowa Opieka Zdrowotna12:00-18:00
lek.med. Ewa Swalska-Sokołowska

Podstawowa Opieka Zdrowotna13:30-16:00
lek.med. Krystyna Zielińska
Podstawowa Opieka Zdrowotna08.00 - 14.00
lek. med. Ewa Swalska-Sokołowska

09.30 - 12.00
lek. med. Krystyna Zielińska

10.30 - 18.00
lek. med. Stefan Ścibisz

12.00 - 18.00
lek. med. Marzena Bieńkowska

12.00 - 18.00
lek. med. Monika Rutkowska
Podstawowa Opieka Zdrowotna8:00-14:00
lek.med. Ewa Swalska-Sokołowska

Podstawowa Opieka Zdrowotna9:30-12:00
lek.med. Krystyna Zielińska

Podstawowa Opieka Zdrowotna10:30-18:00
lek.med. Stefan Ścibisz

Podstawowa Opieka Zdrowotna12:00-18:00
lek.med. Marzena Bieńkowska

Podstawowa Opieka Zdrowotna12:00-18:00
lek.med. Monika Rutkowska
Podstawowa Opieka Zdrowotna08.00 - 14.00
lek. med. Marzena Bieńkowska

08.00 - 14.00
lek. med. Ewa Swalska-Sokołowska

08.00 - 14.00
lek. med. Stefan Ścibisz

12.00 - 18.00
lek. med. Monika Rutkowska

13.30 - 16.00
lek. med. Krystyna Zielińska
Podstawowa Opieka Zdrowotna8:00-14:00
lek.med. Marzena Bieńkowska

Podstawowa Opieka Zdrowotna8:00-14:00
lek.med. Ewa Swalska-Sokołowska

Podstawowa Opieka Zdrowotna8:00-14:00
lek.med. Stefan Ścibisz

Podstawowa Opieka Zdrowotna12:00-18:00
lek.med. Monika Rutkowska

Podstawowa Opieka Zdrowotna13:30-16:00
lek.med. Krystyna Zielińska
Podstawowa Opieka Zdrowotna08.00 - 14.00
lek. med. Monika Rutkowska

08.00 - 14.00
lek. med. Stefan Ścibisz

09.30 - 12.00
lek. med. Krystyna Zielińska

12.00 - 18.00
lek. med. Marzena Bieńkowska

12.00 - 18.00
lek. med. Ewa Swalska-Sokołowska
Podstawowa Opieka Zdrowotna8:00-14:00
lek.med. Monika Rutkowska

Podstawowa Opieka Zdrowotna8:00-14:00
lek.med. Stefan Ścibisz

Podstawowa Opieka Zdrowotna9:30-12:00
lek.med. Krystyna Zielińska

Podstawowa Opieka Zdrowotna12:00-18:00
lek.med. Marzena Bieńkowska

Podstawowa Opieka Zdrowotna12:00-18:00
lek.med. Ewa Swalska-Sokołowska
Podstawowa Opieka Zdrowotna08.00 - 14.00
lek. med. Monika Rutkowska

08.00 - 14.00
lek. med. Stefan Ścibisz

08.00 - 14.00
lek. med. Ewa Swalska-Sokołowska

08.00 - 14.00
lek. med. Marzena Bieńkowska

09.30 - 12.00
lek. med. Krystyna Zielińska
Podstawowa Opieka Zdrowotna8:00-14:00
lek.med. Monika Rutkowska

Podstawowa Opieka Zdrowotna8:00-14:00
lek.med. Stefan Ścibisz

Podstawowa Opieka Zdrowotna8:00-14:00
lek.med. Ewa Swalska-Sokołowska

Podstawowa Opieka Zdrowotna8:00-14:00
lek.med. Marzena Bieńkowska

Podstawowa Opieka Zdrowotna9:30-12:00
lek.med. Krystyna Zielińska
09.00 - 10.00
10.00 - 11.00
11.00 - 12.00
12.00 - 13.00
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA