Godziny przyjęć w Przychodni nr 2 przy ul. Murarskiej 14

PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA
07.00 - 08.00
Poradnia Stomatologiczna07.00 - 13.00
lek. dentysta Jolanta Dobner
Poradnia Stomatologiczna7:00-13:00
lek. dentysta Jolanta Dobner
Podstawowa Opieka Zdrowotna08.00 - 13.30
lek. med. Lidia Ołubiec-Jasiak

08.00 - 14.00
lek. med. Janina Anna Wojtan

11.00 - 18.00
lek. med. Dorota Nowakowska-Boska

12.00 - 18.00
lek. med. Maria Lucińska
Podstawowa Opieka Zdrowotna8:00-13:30
lek.med. Lidia Ołubiec-Jasiak

Podstawowa Opieka Zdrowotna8:00-14:00
lek.med. Janina Anna Wojtan

Podstawowa Opieka Zdrowotna11:00-18:00
lek.med. Dorota Nowakowska-Boska

Podstawowa Opieka Zdrowotna12:00-18:00
lek.med. Maria Lucińska
Poradna Neurologiczna09.00 - 13.00
lek. med. Andrzej Chojnacki
Poradna Neurologiczna9:00-13:00
lek.med. Andrzej Chojnacki
Wizyty Domowe10.30 - 12.00
lek. med. Maria Lucińska

11.00 - 14.00
lek. med. Dorota Nowakowska-Boska

13.30 - 15.30
lek. med. Lidia Ołubiec-Jasiak

14.00 - 15.30
lek. med. Janina Anna Wojtan
Wizyty Domowe10:30-12:00
lek.med. Maria Lucińska

Wizyty Domowe11:00-14:00
lek.med. Dorota Nowakowska-Boska

Wizyty Domowe13:30-15:30
lek.med. Lidia Ołubiec-Jasiak

Wizyty Domowe14:00-15:30
lek.med. Janina Anna Wojtan
Poradnia Reumatologiczna15.00 - 18.00
lek. med. Marta Kozik
Poradnia Reumatologiczna15:00-18:00
lek. med. Marta Kozik
Poradnia Stomatologiczna07.00 - 13.00
lek. dentysta Jolanta Dobner
Poradnia Stomatologiczna7:00-13:00
lek. dentysta Jolanta Dobner
Poradnia Logopedyczna09.00 - 13.00
mgr Agnieszka Bator-Krzysiek
Poradnia Logopedycznamgr Agnieszka Bator-Krzysiek
9:00-13:00
08.00 - 09.00
Podstawowa Opieka Zdrowotna08.00 - 13.00
lek. med. Dorota Nowakowska-Boska

08.00 - 14.00
lek. med. Maria Lucińska

08.00 - 14.00
lek. med. Janina Anna Wojtan

13.00 - 18.00
lek. med. Lidia Ołubiec-Jasiak
Podstawowa Opieka Zdrowotna8:00-13:00
lek.med. Dorota Nowakowska-Boska

Podstawowa Opieka Zdrowotna8:00-14:00
lek.med. Maria Lucińska

Podstawowa Opieka Zdrowotna8:00-14:00
lek.med. Janina Anna Wojtan

Podstawowa Opieka Zdrowotna13:00-18:00
lek.med. Lidia Ołubiec-Jasiak
Poradnia Ginekologiczna08.00 - 15.00
lek. med. Jolanta Przydatek-Olesińska
Poradnia Ginekologiczna8:00-15:00
lek.med. Jolanta Przydatek-Olesińska
Wizyty Domowe11.00 - 13.00
lek. med. Lidia Ołubiec-Jasiak

14.00 - 15.30
lek. med. Maria Lucińska

14.00 - 15.30
lek. med. Janina Anna Wojtan
Wizyty Domowe11:00-13:00
lek.med. Lidia Ołubiec-Jasiak

Wizyty Domowe14:00-15:30
lek.med. Maria Lucińska

Wizyty Domowe14:00-15:30
lek.med. Janina Anna Wojtan
Poradnia Logopedyczna14.00 - 18.00
mgr Agnieszka Bator-Krzysiek
Poradnia Logopedycznamgr Agnieszka Bator-Krzysiek
14:00-18:00
Poradnia Ginekologiczna08.00 - 11.00
lek. med. Jolanta Przydatek-Olesińska
Poradnia Ginekologiczna8:00-11:00
lek.med. Jolanta Przydatek-Olesińska
Podstawowa Opieka Zdrowotna08.00 - 13.30
lek. med. Lidia Ołubiec-Jasiak

08.00 - 14.00
lek. med. Janina Anna Wojtan

12.00 - 18.00
lek. med. Maria Lucińska

13.00 - 18.00
lek. med. Dorota Nowakowska-Boska
Podstawowa Opieka Zdrowotna8:00-13:30
lek.med. Lidia Ołubiec-Jasiak

Podstawowa Opieka Zdrowotna8:00-14:00
lek.med. Janina Anna Wojtan

Podstawowa Opieka Zdrowotna12:00-18:00
lek.med. Maria Lucińska

Podstawowa Opieka Zdrowotna13:00-18:00
lek.med. Dorota Nowakowska-Boska
Wizyty Domowe10.30 - 12.00
lek. med. Maria Lucińska

13.30 - 15.30
lek. med. Lidia Ołubiec-Jasiak

14.00 - 15.30
lek. med. Janina Anna Wojtan
Wizyty Domowe10:30-12:00
lek.med. Maria Lucińska

Wizyty Domowe13:30-15:30
lek.med. Lidia Ołubiec-Jasiak

Wizyty Domowe14:00-15:30
lek.med. Janina Anna Wojtan
Poradnia Urologiczna12.00 - 18.00
lek. med. Wojciech Baran
Poradnia Urologiczna12:00-18:00
lek. med. Wojciech Baran
Poradnia Stomatologiczna12.00 - 18.00
lek. dentysta Jolanta Dobner
Poradnia Stomatologiczna12:00-18:00
lek. dentysta Jolanta Dobner
Poradnia Reumatologiczna15.00 - 18.00
lek. med. Marta Kozik
Poradnia Reumatologiczna15:00-18:00
lek. med. Marta Kozik
Poradnia Logopedyczna15.00 - 19.00
mgr Agnieszka Bator-Krzysiek
Poradnia Logopedycznamgr Agnieszka Bator-Krzysiek
15:00-19:00
Podstawowa Opieka Zdrowotna08.00 - 13.00
lek. med. Lidia Ołubiec-Jasiak

08.00 - 13.00
lek. med. Dorota Nowakowska-Boska

12.00 - 18.00
lek. med. Maria Lucińska

12.00 - 18.00
lek. med. Janina Anna Wojtan
Podstawowa Opieka Zdrowotna8:00-13:00
lek.med. Lidia Ołubiec-Jasiak

Podstawowa Opieka Zdrowotna8:00-13:00
lek.med. Dorota Nowakowska-Boska

Podstawowa Opieka Zdrowotna12:00-18:00
lek.med. Maria Lucińska

Podstawowa Opieka Zdrowotna12:00-18:00
lek.med. Janina Anna Wojtan
Wizyty Domowe10.30 - 12.00
lek. med. Janina Anna Wojtan

10.30 - 12.00
lek. med. Maria Lucińska

13.30 - 15.30
lek. med. Lidia Ołubiec-Jasiak
Wizyty Domowe14:00-15:30
lek.med. Janina Anna Wojtan

Wizyty Domowe10:30-12:00
lek.med. Maria Lucińska

Wizyty Domowe13:30-15:30
lek.med. Lidia Ołubiec-Jasiak
Poradnia Ginekologiczna12.00 - 17.00
lek. med. Jolanta Przydatek-Olesińska
Poradnia Ginekologiczna12:00-17:00
lek.med. Jolanta Przydatek-Olesińska
Poradnia Stomatologiczna12.00 - 18.00
lek. dentysta Jolanta Dobner
Poradnia Stomatologiczna12:00-18:00
lek. dentysta Jolanta Dobner
Poradna Neurologiczna15.00 - 19.00
lek. med. Andrzej Chojnacki
Poradna Neurologiczna15:00-19:00
lek.med. Andrzej Chojnacki
Podstawowa Opieka Zdrowotna08.00 - 13.00
lek. med. Dorota Nowakowska-Boska

08.00 - 14.00
lek. med. Maria Lucińska

12.00 - 18.00
lek. med. Janina Anna Wojtan

13.00 - 18.00
lek. med. Lidia Ołubiec-Jasiak
Podstawowa Opieka Zdrowotna8:00-13:00
lek.med. Dorota Nowakowska-Boska

Podstawowa Opieka Zdrowotna8:00-14:00
lek.med. Maria Lucińska

Podstawowa Opieka Zdrowotna12:00-18:00
lek.med. Janina Anna Wojtan

Podstawowa Opieka Zdrowotna13:00-18:00
lek.med. Lidia Ołubiec-Jasiak
Poradnia Stomatologiczna08.00 - 14.00
lek. dentysta Jolanta Dobner
Poradnia Stomatologiczna08:00-14:00
lek. dentysta Jolanta Dobner
Wizyty Domowe10.30 - 12.00
lek. med. Janina Anna Wojtan

11.00 - 13.00
lek. med. Lidia Ołubiec-Jasiak

14.00 - 15.30
lek. med. Maria Lucińska
Wizyty Domowe10:30-12:00
lek.med. Janina Anna Wojtan

Wizyty Domowe11:00-13:00
lek.med. Lidia Ołubiec-Jasiak

Wizyty Domowe14:00-15:30
lek.med. Maria Lucińska
Poradnia Reumatologiczna15.00 - 19.00
lek. med. Urszula Chojnacka
Poradnia Reumatologiczna15:00-19:00
lek. med. Urszula Chojnacka
09.00 - 10.00
10.00 - 11.00
11.00 - 12.00
12.00 - 13.00
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00
18.00 - 19.00

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

Sobota

PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA
09.00 - 10.00
Poradnia Logopedyczna09.00 - 13.00
mgr Agnieszka Bator-Krzysiek
Poradnia Logopedycznamgr Agnieszka Bator-Krzysiek
9:00-13:00
10.00 - 11.00
11.00 - 12.00
12.00 - 13.00
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00
Poradnia Logopedyczna14.00 - 18.00
mgr Agnieszka Bator-Krzysiek
Poradnia Logopedycznamgr Agnieszka Bator-Krzysiek
14:00-18:00
15.00 - 16.00
Poradnia Logopedyczna15.00 - 19.00
mgr Agnieszka Bator-Krzysiek
Poradnia Logopedycznamgr Agnieszka Bator-Krzysiek
15:00-19:00
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00
18.00 - 19.00
PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA
PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA
09.00 - 10.00
Poradna Neurologiczna09.00 - 13.00
lek. med. Andrzej Chojnacki
Poradna Neurologiczna9:00-13:00
lek.med. Andrzej Chojnacki
10.00 - 11.00
11.00 - 12.00
12.00 - 13.00
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00
Poradna Neurologiczna15.00 - 19.00
lek. med. Andrzej Chojnacki
Poradna Neurologiczna15:00-19:00
lek.med. Andrzej Chojnacki
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00
18.00 - 19.00
PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA
07.00 - 08.00
Poradnia Stomatologiczna07.00 - 13.00
lek. dentysta Jolanta Dobner
Poradnia Stomatologiczna7:00-13:00
lek. dentysta Jolanta Dobner
Poradnia Stomatologiczna07.00 - 13.00
lek. dentysta Jolanta Dobner
Poradnia Stomatologiczna7:00-13:00
lek. dentysta Jolanta Dobner
08.00 - 09.00
Poradnia Stomatologiczna08.00 - 14.00
lek. dentysta Jolanta Dobner
Poradnia Stomatologiczna08:00-14:00
lek. dentysta Jolanta Dobner
09.00 - 10.00
10.00 - 11.00
11.00 - 12.00
12.00 - 13.00
Poradnia Stomatologiczna12.00 - 18.00
lek. dentysta Jolanta Dobner
Poradnia Stomatologiczna12:00-18:00
lek. dentysta Jolanta Dobner
Poradnia Stomatologiczna12.00 - 18.00
lek. dentysta Jolanta Dobner
Poradnia Stomatologiczna12:00-18:00
lek. dentysta Jolanta Dobner
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00
PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA
12.00 - 13.00
Poradnia Urologiczna12.00 - 18.00
lek. med. Wojciech Baran
Poradnia Urologiczna12:00-18:00
lek. med. Wojciech Baran
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00
PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA
08.00 - 09.00
Poradnia Ginekologiczna08.00 - 15.00
lek. med. Jolanta Przydatek-Olesińska
Poradnia Ginekologiczna8:00-15:00
lek.med. Jolanta Przydatek-Olesińska
Poradnia Ginekologiczna08.00 - 11.00
lek. med. Jolanta Przydatek-Olesińska
Poradnia Ginekologiczna8:00-11:00
lek.med. Jolanta Przydatek-Olesińska
09.00 - 10.00
10.00 - 11.00
11.00 - 12.00
12.00 - 13.00
Poradnia Ginekologiczna12.00 - 17.00
lek. med. Jolanta Przydatek-Olesińska
Poradnia Ginekologiczna12:00-17:00
lek.med. Jolanta Przydatek-Olesińska
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00
PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA
15.00 - 16.00
Poradnia Reumatologiczna15.00 - 18.00
lek. med. Marta Kozik
Poradnia Reumatologiczna15:00-18:00
lek. med. Marta Kozik
Poradnia Reumatologiczna15.00 - 19.00
lek. med. Urszula Chojnacka
Poradnia Reumatologiczna15:00-19:00
lek. med. Urszula Chojnacka
Poradnia Reumatologiczna15.00 - 18.00
lek. med. Marta Kozik
Poradnia Reumatologiczna15:00-18:00
lek. med. Marta Kozik
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00
18.00 - 19.00
PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA
08.00 - 09.00
Podstawowa Opieka Zdrowotna08.00 - 13.00
lek. med. Dorota Nowakowska-Boska

08.00 - 14.00
lek. med. Maria Lucińska

08.00 - 14.00
lek. med. Janina Anna Wojtan

13.00 - 18.00
lek. med. Lidia Ołubiec-Jasiak
Podstawowa Opieka Zdrowotna8:00-13:00
lek.med. Dorota Nowakowska-Boska

Podstawowa Opieka Zdrowotna8:00-14:00
lek.med. Maria Lucińska

Podstawowa Opieka Zdrowotna8:00-14:00
lek.med. Janina Anna Wojtan

Podstawowa Opieka Zdrowotna13:00-18:00
lek.med. Lidia Ołubiec-Jasiak
Podstawowa Opieka Zdrowotna08.00 - 13.30
lek. med. Lidia Ołubiec-Jasiak

08.00 - 14.00
lek. med. Janina Anna Wojtan

12.00 - 18.00
lek. med. Maria Lucińska

13.00 - 18.00
lek. med. Dorota Nowakowska-Boska
Podstawowa Opieka Zdrowotna8:00-13:30
lek.med. Lidia Ołubiec-Jasiak

Podstawowa Opieka Zdrowotna8:00-14:00
lek.med. Janina Anna Wojtan

Podstawowa Opieka Zdrowotna12:00-18:00
lek.med. Maria Lucińska

Podstawowa Opieka Zdrowotna13:00-18:00
lek.med. Dorota Nowakowska-Boska
Podstawowa Opieka Zdrowotna08.00 - 13.00
lek. med. Lidia Ołubiec-Jasiak

08.00 - 13.00
lek. med. Dorota Nowakowska-Boska

12.00 - 18.00
lek. med. Maria Lucińska

12.00 - 18.00
lek. med. Janina Anna Wojtan
Podstawowa Opieka Zdrowotna8:00-13:00
lek.med. Lidia Ołubiec-Jasiak

Podstawowa Opieka Zdrowotna8:00-13:00
lek.med. Dorota Nowakowska-Boska

Podstawowa Opieka Zdrowotna12:00-18:00
lek.med. Maria Lucińska

Podstawowa Opieka Zdrowotna12:00-18:00
lek.med. Janina Anna Wojtan
Podstawowa Opieka Zdrowotna08.00 - 13.00
lek. med. Dorota Nowakowska-Boska

08.00 - 14.00
lek. med. Maria Lucińska

12.00 - 18.00
lek. med. Janina Anna Wojtan

13.00 - 18.00
lek. med. Lidia Ołubiec-Jasiak
Podstawowa Opieka Zdrowotna8:00-13:00
lek.med. Dorota Nowakowska-Boska

Podstawowa Opieka Zdrowotna8:00-14:00
lek.med. Maria Lucińska

Podstawowa Opieka Zdrowotna12:00-18:00
lek.med. Janina Anna Wojtan

Podstawowa Opieka Zdrowotna13:00-18:00
lek.med. Lidia Ołubiec-Jasiak
Podstawowa Opieka Zdrowotna08.00 - 13.30
lek. med. Lidia Ołubiec-Jasiak

08.00 - 14.00
lek. med. Janina Anna Wojtan

11.00 - 18.00
lek. med. Dorota Nowakowska-Boska

12.00 - 18.00
lek. med. Maria Lucińska
Podstawowa Opieka Zdrowotna8:00-13:30
lek.med. Lidia Ołubiec-Jasiak

Podstawowa Opieka Zdrowotna8:00-14:00
lek.med. Janina Anna Wojtan

Podstawowa Opieka Zdrowotna11:00-18:00
lek.med. Dorota Nowakowska-Boska

Podstawowa Opieka Zdrowotna12:00-18:00
lek.med. Maria Lucińska
09.00 - 10.00
10.00 - 11.00
11.00 - 12.00
12.00 - 13.00
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA
10.00 - 11.00
Wizyty Domowe10.30 - 12.00
lek. med. Maria Lucińska
Wizyty Domowe10:30-12:00
lek.med. Maria Lucińska
Wizyty Domowe10.30 - 12.00
lek. med. Janina Anna Wojtan

10.30 - 12.00
lek. med. Maria Lucińska
Wizyty Domowe14:00-15:30
lek.med. Janina Anna Wojtan

Wizyty Domowe10:30-12:00
lek.med. Maria Lucińska
Wizyty Domowe10.30 - 12.00
lek. med. Janina Anna Wojtan

11.00 - 13.00
lek. med. Lidia Ołubiec-Jasiak
Wizyty Domowe10:30-12:00
lek.med. Janina Anna Wojtan

Wizyty Domowe11:00-13:00
lek.med. Lidia Ołubiec-Jasiak
Wizyty Domowe10.30 - 12.00
lek. med. Maria Lucińska

11.00 - 14.00
lek. med. Dorota Nowakowska-Boska

13.30 - 15.30
lek. med. Lidia Ołubiec-Jasiak

14.00 - 15.30
lek. med. Janina Anna Wojtan
Wizyty Domowe10:30-12:00
lek.med. Maria Lucińska

Wizyty Domowe11:00-14:00
lek.med. Dorota Nowakowska-Boska

Wizyty Domowe13:30-15:30
lek.med. Lidia Ołubiec-Jasiak

Wizyty Domowe14:00-15:30
lek.med. Janina Anna Wojtan
11.00 - 12.00
Wizyty Domowe11.00 - 13.00
lek. med. Lidia Ołubiec-Jasiak
Wizyty Domowe11:00-13:00
lek.med. Lidia Ołubiec-Jasiak
12.00 - 13.00
13.00 - 14.00
Wizyty Domowe13.30 - 15.30
lek. med. Lidia Ołubiec-Jasiak

14.00 - 15.30
lek. med. Janina Anna Wojtan
Wizyty Domowe13:30-15:30
lek.med. Lidia Ołubiec-Jasiak

Wizyty Domowe14:00-15:30
lek.med. Janina Anna Wojtan
Wizyty Domowe13.30 - 15.30
lek. med. Lidia Ołubiec-Jasiak
Wizyty Domowe13:30-15:30
lek.med. Lidia Ołubiec-Jasiak
14.00 - 15.00
Wizyty Domowe14.00 - 15.30
lek. med. Maria Lucińska

14.00 - 15.30
lek. med. Janina Anna Wojtan
Wizyty Domowe14:00-15:30
lek.med. Maria Lucińska

Wizyty Domowe14:00-15:30
lek.med. Janina Anna Wojtan
Wizyty Domowe14.00 - 15.30
lek. med. Maria Lucińska
Wizyty Domowe14:00-15:30
lek.med. Maria Lucińska
15.00 - 16.00