POZ - Informacje Ogólne

Uprawnionymi do korzystania ze świadczeń zdrowotnych są osoby ubezpieczone w Narodowym Funduszu Zdrowia, które złożyły oświadczenie o objęciu ich podstawową opieką zdrowotną.

Świadczenia z zakresu POZ obejmują:

 • porady lekarskie
 • medycynę szkolną
 • wizyty domowe
 • pielęgniarstwo środowiskowe
 • profilaktykę
 • diagnostykę
 • transport sanitarny

Porady Lekarskie w ramach POZ

Porady lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej są udzielane w dniu zgłoszenia. W przypadku wyczerpania limitu przyjęć przez wybranego przez siebie lekarza pacjent może skorzystać z usług innego lekarza przyjmującego w przychodni.

Zapisy


Zapisy na porady lekarskie i wizyty domowe odbywają się w godzinach pracy kartoteki (7:00-19:00). Pacjent może dokonywać zapisów osobiście, za pośrednictwem osób trzecich lub telefonicznie. Wizyty domowe prosimy zgłaszać w godzinach rannych.

Nasi Lekarze POZ

 • lek.med. Maria Lucińska
  Medycyna rodzinna, Pediatria
 • lek.med. Lidia Ołubiec-Jasiak
  Medycyna Rodzinna, Pediatria
 • lek.med. Stefan Ścibisz
  Medycyna rodzinna, Choroby Wewnętrzne
 • lek.med. Janina Anna Wojtan
  Medycyna Rodzinna, Choroby wewnętrzne
 • lek.med. Dorota Nowakowska-Boska
  POZ, Pediatria
 • lek.med. Krystyna Zielińska
  POZ, Pediatria
 • lek.med. Ewa Swalska-Sokołowska
  Medycyna Rodzinna, Choroby Wewnętrzena
 • lek.med. Marzena Bieńkowska
  Medycyna Rodzinna, Pediatria
 • lek.med. Monika Rutkowska
  Medycyna Rodzinna, Choroby Wewnętrzne

Opieka Całodobowa

Nocna i świąteczna ambulatoryjna opieka lekarska i pielęgniarska dla pacjentów Stowarzyszenia Eskulap prowadzona jest przez:

Świętokrzyskie Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego (SCRMITS) w Starachowicach
ul . Borkowskiego 2
Tel. 041  274 54 44

Pacjenci mogą korzystać z ambulatoryjnej oraz wyjazdowej opieki medycznej w dni powszednie w godzinach od 18:00 do 8:00 oraz w niedziele i święta od 8:00do 8:00 dnia następnego.

Wypadki nagle


W razie wypadku, urazu, porodu, nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia powodującego zagrożenie życia pacjent ma prawo wezwać pogotowie ratunkowe dzwoniąć pod numer 999 lub 112 z telefonu komórkoweg lub zgłosić się osobiście do najbliższego szpitala.