• 04 MAR 20

  Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ) przypomina na swojej stronie internetowej wszystkim pacjentom o aktualnych zasadach korzystania z pomocy lekarskiej w poradniach Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ).

  W sytuacji gdy stan zdrowia tego wymaga – pacjent ma prawo do skorzystania z osobistej wizyty w gabinecie lekarza rodzinnego.

  W dalszym ciągu obowiązuje zasada: Najpierw teleporada, a w razie potrzeby wizyta w poradni.

   

  Zgodnie ze rekomendacją krajowego konsultanta ds. medycyny rodzinnej, wizytę w poradni powinien poprzedzić wywiad telefoniczny z pacjentem, po którym lekarz zdecyduje, czy wizyta na miejscu w poradni jest konieczna, czy wystarczy teleporada.

  Podczas wywiadu telefonicznego lekarz ocenia, czy:

  • pacjent nie jest zakażony koronawirusem
  • problemy zdrowotne pacjenta wymagają wizyty w poradni, czy będzie można pomóc mu podczas rozmowy telefonicznej
  • nie ma do czynienia ze stanem zagrożenia życia.

   

  Wizyta w poradni z zachowaniem zasad bezpieczeństwa

  Jeśli wizyta w gabinecie lekarza POZ okaże się konieczna, wtedy przed wejściem do gabinetu pacjent powinien:

  • zasłonić usta i nos maseczką
  • odkazić ręce
  • mieć zmierzoną temperaturę.

   

  Jednak w przypadkach zagrożenia życia lub zdrowia prosimy zgłaszać się niezwłocznie do przychodni bez uprzedniego kontaktu telefonicznego z naszą przychodnią.