• 08 MAJ 17

  Projekt leki 75+ skierowany jest do seniorów oraz ich rodzin. Polega on na bezpłatnym otrzymywaniu leków przez wszystkie osoby, które w dniu wystawienia recepty ukończyły 75. rok życia. Wiek pacjentów jest weryfikowany przez numer PESEL (w przypadku osób nieposiadających numeru PESEL będzie to data urodzenia).
  Wiek nie jest jednak jedynym kryterium. Przepisany na recepcie lek musi znajdować się w wykazie bezpłatnych leków  opublikowanym przez Ministerstwo Zdrowia.
  Leki są przepisywane na dotychczasowych wzorach recept. Na recepcie w polu „kod uprawnień dodatkowych” musi widnieć litera S.

  Nie bez znaczenia jest też kto wystawia receptę na bezpłatny lek dla seniora. Wystawić może ją bowiem tylko  lekarz, do którego pacjent jest zapisany w przychodni. W razie jego nieobecności receptę może wypisać zastępujący go lekarz w tej samej przychodni. Recepty mogą wystawiać też niektóre pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej.
  Warto wiedzieć, że recepty na bezpłatny lek dla seniora nie mogą wystawiać lekarze POZ w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. Nie zrobią też tego lekarze specjaliści, np. kardiolodzy i onkolodzy.

  Więcej informacji o projekcie znaleźć można na jego oficjalnej stronie.