• 25 MAR 21

  Od 16 marca zmieniają się zasady korzystania z podstawowej opieki zdrowotnej. Lekarz pierwszego kontaktu nie może, poza kilkoma sytuacjami, narzucić pacjentowi wizyty w formie teleporady. To pacjent wybiera, jaką formę wizyty preferuje.

  Lekarz nie może odmówić bezpośredniej wizyty, gdy:
  • Pacjent nie wyraża zgody na teleporadę.
  • Pacjent cierpi na przewlekłą chorobę i nastąpiło pogorszenie lub zmieniły się objawy.
  • Istnieje podejrzenie choroby nowotworowej.
  • Pacjentem jest dziecko, które nie ma jeszcze 6 lat.
  • Jest to pierwsza wizyta u lekarza, pielęgniarki lub położnej podstawowej opieki lekarskiej, wskazanych w deklaracji wyboru.

   

  Przypadki gdy lekarz odmawia przyjęcia pacjenta bezpośrednio w placówce można zgłaszać na numer Telefonicznej Informacji Pacjenta 800 190 590.

  Pacjent korzysta z teleporady, gdy:

  1. Istnieje podejrzenie zakażenia wirusem SARS-CoV-2.
  2. Pacjent potrzebuje recepty na leki niezbędne do kontynuacji leczenia, a lekarz posiada dokumentację medyczną pacjenta.
  3. Pacjent potrzebuje zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne jako kontynuację poprzedniego zlecenia, a lekarz posiada dokumentację medyczną pacjenta.
  4. Pacjent potrzebuje zaświadczenia o stanie zdrowia.
  5. Dziecko, które nie ma 6 lat, korzysta z porady kontrolnej, którą lekarz ustalił podczas bezpośredniej wizyty i która nie polega na fizycznym badaniu.

   

  Co można uzyskać przez teleporadę u swojego lekarza?

  • zalecenia
  • e-zwolnienie
  • e-receptę
  • e-skierowanie
  • zlecenie na test na koronawirusa
  • sugestię bezpośredniej wizyty w przychodni lub kontaktu z pogotowiem ratunkowym (jeśli Twój stan zdrowia będzie tego wymagał).

   

  Termin realizowania teleporadyTeleporada jest udzielana w jednym z dwóch terminów:

  • nie później niż w pierwszym dniu roboczym po dniu zgłoszenia się pacjenta do placówki – za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, systemu łączności lub osobiście
  • w późniejszym terminie, jeśli ustalimy go w porozumieniu z pacjentem lub jego opiekunem ustawowym.

  Jak przebiega teleporada

  1. Przed udzieleniem teleporady potwierdzenie tożsamość pacjenta. Lekarz robi to na podstawie przekazanych przez pacjenta danych lub danych wskazanych w dokumentacji medycznej czy deklaracji wyboru, okazanych przy wideoporadzie (np. dowód osobisty) albo wskazanych w Internetowym Koncie Pacjenta.
  2. Przeprowadzenie wywiadu z pacjentem oraz analiza jego dokumentacji medycznej.
  3. Udzielenie świadczenia zdrowotnego, czyli ustalenie jednostki chorobowej, oraz zlecenie właściwego postępowania medycznego.
  4. Ocena, czy teleporada jest wystarczająca, by rozwiązać problem zdrowotny pacjenta.
  5. Poinformowanie pacjenta o konieczności stacjonarnej wizyty, jeżeli problem zdrowotny uniemożliwia udzielenie świadczenia zdrowotnego w formie teleporady.