• 22 KW. 24

  Leczenie uzdrowiskowe jest kontynuacją leczenia szpitalnego lub ambulatoryjnego. Jego zadaniem jest rehabilitacja, leczenie chorób przewlekłych oraz szeroko pojęta profilaktyka. Na leczenie uzdrowiskowe mogą być kierowani pacjenci wystarczająco sprawni, by odbyć podróż do uzdrowiska, samodzielni i zdolni do korzystania z zabiegów leczniczych. Z leczenia uzdrowiskowego mogą korzystać dorośli pacjenci, jak i dzieci pod opieką osoby dorosłej.

  Pobyt dorosłego w szpitalu uzdrowiskowym trwa 21 dni i jest bezpłatny. Pobyt dziecka trwa 27 dni. Pobyt w sanatorium uzdrowiskowym trwa 21 dni i jest częściowo odpłatny. Pobyt dziecka jest bezpłatny. Pobyt w szpitalu uzdrowiskowym na rehabilitacji uzdrowiskowej trwa 28 dni, jest bezpłatny. Pobyt w sanatorium uzdrowiskowym na rehabilitacji uzdrowiskowej trwa 28 dni, jest częściowo odpłatny. Uzdrowiskowe leczenie ambulatoryjne dorosłych i dzieci trwa od 6 do 18 dni.

  Jak dostać się na leczenie uzdrowiskowe?

  1. Skierowanie

  Skierowanie na leczenie uzdrowiskowe wystawia lekarz ubezpieczenia zdrowotnego, biorąc pod uwagę wskazania i przeciwwskazania do leczenia uzdrowiskowego albo rehabilitacji uzdrowiskowej.

  W przypadku dorosłych ważny jest również:

  okres, jaki upłynął od dnia zakończenia przez pacjenta ostatniego leczenia uzdrowiskowego lub rehabilitacji uzdrowiskowej – nie wcześniej niż przed upływem 12 miesięcy od tej daty;

  zalecaną częstotliwość leczenia uzdrowiskowego albo rehabilitacji uzdrowiskowej nie częściej niż raz na 18 miesięcy (nie stosuje się do leczenia w szpitalu uzdrowiskowym, uzdrowiskowej rehabilitacji dla dorosłych w szpitalu uzdrowiskowym oraz uzdrowiskowym leczeniu ambulatoryjnym).

  Od 1 lipca 2023 roku lekarz wystawi e- skierowanie. To oznacza, że pacjent nie otrzyma dokumentu do ręki, ale zostanie on automatycznie przekazany w systemie w NFZ. Pacjent nie dostarcza więc skierowania do Funduszu.

        2. Potwierdzenie kwalifikacji na leczenie

  Pracownicy Działu Lecznictwa Uzdrowiskowego po elektronicznym przekazaniu skierowania przez lekarza do systemu NFZ rejestrują skierowanie, nadając mu indywidualny numer, a następnie elektronicznie przekazują je lekarzowi specjaliście w dziedzinie balneologii i medycyny fizykalnej lub rehabilitacji medycznej, który dokonuje aprobaty skierowania pod względem celowości leczenia uzdrowiskowego albo rehabilitacji uzdrowiskowej.

  Ma on 30 dni (liczone od daty rejestracji skierowania w systemie) na zakwalifikowanie pacjenta na leczenie lub odrzucenie jego skierowania z powodów medycznych.

  Przy kwalifikowaniu pacjentów do zakładu lecznictwa uzdrowiskowego lekarz konsultant zatrudniony w NFZ ocenia:

  • stan zdrowia pacjenta;
  • możliwość leczenia uzdrowiskowego przy wykorzystaniu właściwości naturalnych surowców leczniczych;
  • przebieg choroby będącej wskazaniem do leczenia uzdrowiskowego lub rehabilitacji uzdrowiskowej, w ramach kierunków leczniczych uzdrowisk;
  • efekty przebytego w przeszłości leczenia uzdrowiskowego lub rehabilitacji uzdrowiskowej, jeżeli pacjent korzystał z tej formy leczenia lub rehabilitacji;
  • zdolność pacjenta do samoobsługi i samodzielnego poruszania się lub zdolność pacjenta do samoobsługi i samodzielnego przemieszczania się na wózku inwalidzkim.

  Potwierdzając skierowanie, Oddział Funduszu określa:

  • rodzaj leczenia uzdrowiskowego i jego tryb;
  • miejscowość i odpowiedni zakład lecznictwa uzdrowiskowego zgodnie z profilem leczenia;
  • datę rozpoczęcia leczenia i czas jego trwania w przypadku leczenia uzdrowiskowego w trybie stacjonarnym;
  • termin ważności skierowania i okres leczenia w przypadku leczenia uzdrowiskowego w trybie ambulatoryjnym.

  Powiadomienie o przyznaniu miejsca i terminie turnusu przyszły kuracjusz otrzyma na swoim Internetowym Koncie Pacjenta (wówczas pacjent znajdzie tam wszystkie niezbędne informacje, jak sama decyzja o zakwalifikowaniu lub nie na leczenie, orientacyjny czas oczekiwania, miejsce w kolejce oczekujących, termin i miejsce leczenia, a także nazwa uzdrowiska i jego adres), a jeżeli zgłosi u lekarza kierującego (wystawiającego skierowanie) taką potrzebę – także w formie dokumentu papierowego przesłanego pocztą. 

  Osoba oczekująca na leczenie może też śledzić etapy realizacji swojego skierowania na specjalnej przeglądarce:

  Przeglądarka skierowań na leczenie uzdrowiskowe