• 10 PAŹDZIERNIK 18

    Drodzy Pacjenci,

    informujemy, że od 1 października 2018 roku w związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Zdrowia, zmienione zostają wzory deklaracji wyboru świadczeniodawcy udzielającego świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej.

    Nowe wzory deklaracji wyboru lekarza, pielęgniarki i położnej POZ dostępne są do pobrania na stronie internetowej Narodowego Funduszu Zdrowia.

    Deklaracje złożone dotychczas zachowują ważność, co oznacza, że pacjenci, którzy złożyli je do tej pory nie muszą składać ich ponownie.