• 08 MAJ 18

  Niedosłuch kojarzy nam się z problemem dotykającym głównie osoby starsze. Jednak problem ten dotyczy osób w każdym wieku, nawet najmłodszym. Przyczyny problemu w zależności od tego, czy występuje on u dzieci, czy u osób dorosłych są różne.
  Niedosłuch u dzieci może być wynikiem wad wrodzonych lub infekcji wieku dziecięcego. Natomiast niedosłuch u osób dorosłych, w tym osób starszych,  może być spowodowany hałasem lub starzeniem się organizmu.

  Starzenie się to naturalny proces, podczas którego elementy naszego ucha ulegają stopniowemu zużywaniu. Jeśli chodzi o odsetek ludzi niedosłyszących w grupie osób starszych, problem ten stale narasta. W dzisiejszych czasach nasz słuch narażony jest coraz bardziej na czynniki zewnętrzne, którymi są długotrwały i wszech otaczający hałas oraz stres. Dla wielu osób hałas jest elementem ryzyka zawodowego.

   

  Przez niedosłuch należy rozumieć upośledzenie słuchu polegające na nieprawidłowym przewodzeniu lub odbiorze dźwięków.

  Wyróżnia się następujące stopnie niedosłuchu:
  •    ubytek lekki – osoby z lekkim ubytkiem słuchu nie słyszą dźwięków cichych i mają trudności z rozumieniem mowy w hałasie (30-40dB)
  •    ubytek średni – osoby ze średnim ubytkiem słuchu nie słyszą dźwięków cichych i średniogłośnych oraz mają wyraźne trudności z rozumieniem mowy, szczególnie w hałasie (40-60dB)
  •    ubytek głęboki – osoby z głębokim ubytkiem słuchu słyszą tylko niektóre bardzo głośne dźwięki, rozmowy w większym gronie wymagają znacznego wysiłku (70-90dB)
  •    resztki słuchowe – (100-120dB)
  •    głuchota – brak reakcji na dźwięk

  Zadbaj o swój słuch a w razie problemów zgłoś się do naszego specjalisty laryngologa.