• 22 KWIECIEŃ 18

  Drodzy Pacjenci,

  nasz Gabinet Zabiegowy w Przychodni nr 2 przy ul. Murarskiej 14 został niedawno wyposażony w najnowocześniejszy aparat do mierzenia ciśnienia krwi.

  Ciśnieniomierz firmy Microlife® o nazwie WatchBP® office jest urządzeniem, które z wielką precyzją wykonuje pomiary ciśnienia tętniczego na obu ramionach jednocześnie. Urządzenie to zmniejsza niezbędny do wykonania wielu pomiarów nakład czasu i pracy. Przyrząd jest zaprojektowany zgodnie z wytycznymi Światowej Organizacji Zdrowia, Europejskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego oraz Amerykańskiego Towarzystwa Kardiologicznego.

  Co skłoniło nas do kupienia tego nowoczesnego i precyzyjnego sprzętu?
  Badanie ciśnienia krwi na obu ramionach jednocześnie jest pierwszym i podstawowym badaniem wykonywanym w przychodni w ramach Podstawowej Opieki Zdrowotnej, które może doprowadzić do zdiagnozowania nadciśnienia tętniczego u pacjenta. Nieleczone nadciśnienie może prowadzić do uszkodzenia nerek (przewlekła niewydolność nerek, aż do konieczności dializy), układu krążenia (zawał serca) oraz powikłań ze strony układu nerwowego (niedokrwienny udar mózgu).
  Ponadto wykonując pomiar tym nowoczesnym sprzętem możemy z łatwością porównać wartości pomiarów ciśnienia między dwoma ramionami i dzięki temu ustalić narażenie pacjenta na wystąpienie niedokrwiennego udaru mózgu.

  Ten rodzaj udaru stanowi aż 90% wszystkich udarów. W grupie osób najbardziej narażonych znajdują się przede wszystkim mężczyźni po 55 roku życia. A także osoby cierpiące na nadciśnienie tętnicze, cukrzycę, choroby serca (w tym szczególnie migotanie przedsionków), zaburzenia krzepnięcia krwi, choroby naczyń krwionośnych oraz migreny. Czynnikami podnoszącymi ryzyko wystąpienia udaru są również palenie tytoniu, nadużywanie alkoholu oraz otyłość.

  Zapraszamy wszystkich chętnych pacjentów a szczególnie osoby z grupy ryzyka na bezpłatną kontrolę ciśnienia krwi w naszym Gabinecie Zabiegowym w Przychodni nr 2 przy ul. Murarskiej 14. Na badanie można umówić się telefonicznie pod numerem 041 274-57-70 (nr wewnętrzny 108) lub przyjść o dowolnej porze w godzinach pracy Gabinetu Zabiegowego (7:00-19:00) i   poczekać w kolejce.